PILOTEN 3, 8, 9

Piloten 8, 9, 3

IMG_1881
Fakta

Typ av arbete: Invändiga måleri arbeten i 3 etapper Piloten 8, 9 och 3 ca 200 bostäder
Updragsgivare: Eyra Bostad
Projektstart: 2021