FELANMÄLAN

När du flyttat in och vill göra en felanmälan vänder du dig till vår eftermarknadsavdelning via formuläret nedan.

VIKTIGT – LÄS IGENOM DENNA TEXT INNAN DU GÖR EN FELANMÄLAN.

Mellan 0-6 månader efter Slutbesiktning gäller följande:

  • Akuta skador anmäls direkt till Örebro Byggpartner alternativt ta direktkontakt med tex rörmokare (läckage).
  • Dagen efter godkänd slutbesiktning har du 6 månader på dig att anmäla synpunkter och anmärkningar, som ej uppdagats vid slutbesiktning.
  • Eftermarknadsansvarig eller eftermarknadstekniker tar kontakt med dig för information kring vidare åtgärder.

Mellan 6-24 månader efter slutbesiktning gäller följande:

  • Punkter som uppkommer mellan 6-24 månader efter slutbesiktning tas upp på garantibesiktning som ska hållas och ingen felavhjälpning sker under perioden.
  • Allvarliga fel åtgärdas: Vatten, större el-fel, värme, maskiner samt dörrar och fönster som satt sig.
  • Garantibesiktning anmäls alltid av kund.

Hanteringen av felanmälan sköts av vår koncerngemensamma eftermarknadsavdelning inom Örebro Byggpartner AB. När du fyllt i formuläret kommer du därför att bli kontaktad av en medarbetare som arbetar på Örebro Byggpartner.