BRF GRANLIDEN TIO

BRF GRANLIDEN TIO

default
Fakta

Typ av arbete: Totalentreprenad 8st radhus & 2 attefalls hus
Updragsgivare: BRF Granliden tio
Projektstart: 2021